"Andholmens" venner

Startside
Formålet
Historien
"Andholmens" venner
Seilinger
Fotogalleriet
Linker


Styret i stiftelsen M/K "Andholmen"

Styrets leder Frode Høie khoie (alfakrøll) mil.no 486 07 532
Styremedlem Johan Lilleheim jhille (alfakrøll) frisurf.no 913 58 211
Styremedlem Jon Magne Brandsøy jon.m.brandsoey (alfakrøll) gmail.com 902 83 669
Styremedlem Per Egil Gjervik peregi-g (alfakrøll) online.no 450 35 313
Styremedlem Anita Fossheim anita.fossheim (alfakrøll) lyse.net 942 15 330
Styremedlem Agnar Bøe a.boee (alfakrøll) frisurf.no 991 27 203
Styremedlem Finn Hovland finn.hovland (alfakrøll) conocophilips.com 993 63 232

Stiftelsen M/K "Andholmen"
Postboks 150
4086 HUNDVÅG


Last ned brosjyre

M/K "Andholmens" venner
Samtidig med etableringen av stiftelsen, ble det også etablert en støtteforening, M/K "Andholmens" venner. Fra en beskjeden start på 20-25 medlemmer, har antall medlemmer av venneforeningen økt jevnt og trutt.
Den årlige kontingenten er satt til kr. 400,- for enkeltmedlemmer og kr. 500,- for familiemedlemskap.
Kontonr for innbetaling av medlemskap: 3201.07.32084

Det er en solid kjerne blant "vennene" som utgjør dugnadsgjengen på ca. 15 personer.
Vi har dugnad hver onsdag fra kl 18.00.

Er du interessert i å bli medlem av venneforeningen, eventuelt også delta i dugnadsarbeid,
vennligst ta kontakt med:

M/K "Andholmens" venner
Postboks 150
4086 HUNDVÅG

eller via e-post: andholmen (alfakrøll) online.no.

Foreningens medlemmer kan ved henvendelse til andholmen (alfakrøll) online.no  få tilsendt medlemsliste.

Finansiering/Økonomi
Da fartøyet ble overtatt av stiftelsen ble det gjort et kostnadsestimat på 3,5 mill. kroner for å få M/K "Andholmen" driftsklar. Pr. 01.08.02 var det totalt skaffet til veie ca. 3.4 mill. De største bidragsyterne har vært:

Inge Steenslands stiftelse
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
Forsvarsdepartementet
Kystvaktinspektøren
Stiftelsen UNI
Rogaland fylkeskommune
Stavanger kommune
Kværner Oil & Gas

Det er dessuten gjort dugnadsinnsats for adskillige hundre tusener. Restaureringen ble gjennomført innenfor kostnadsanslaget på ca. 3,5 mill. i rene penger.

Årlig er M/K Andholmen avhengig av velvillige støttebidrag for drifting av skuta. Det koster en god del penger å drifte skuta og det er stadig behov for reparasjoner og oppgraderinger.