Stiftelsen

Startside
Formålet
Historien
Stiftelsen
Seilinger
Fotogalleriet
Linker


Styret i stiftelsen M/K "Andholmen"

Styrets leder Frode Høie sveinhoegda(alfakrøll) hotmail.com 486 07 532
Styremedlem Per O. Holm p-o-ho(alfakrøll) online.no 906 95 738
Styremedlem Bård Monsen baard.monsen(alfakrøll) lyse.net 944 86 201

Stiftelsen M/K "Andholmen"
Postboks 150
4086 HUNDVÅG


Last ned brosjyre

M/K "Andholmens" venner
Samtidig med etableringen av stiftelsen, ble det også etablert en støtteforening, M/K "Andholmens" venner. Fra en beskjeden start på 20-25 medlemmer, har antall medlemmer av venneforeningen økt jevnt og trutt.
Den årlige kontingenten er satt til kr. 400,- for enkeltmedlemmer og kr. 500,- for familiemedlemskap.
Kontonr for innbetaling av medlemskap: 3201.07.32084

Det er en solid kjerne blant "vennene" som utgjør dugnadsgjengen på ca. 15 personer.
Vi har dugnad hver onsdag fra kl 16.00.

Er du interessert i å bli medlem av venneforeningen, eventuelt også delta i dugnadsarbeid,
vennligst ta kontakt med:

M/K "Andholmens" venner
Postboks 150
4086 HUNDVÅG

eller via e-post: mk(alfakrøll)andholmen.no.

Foreningens medlemmer kan ved henvendelse til mk(alfakrøll)andholmen.no  få tilsendt medlemsliste.

Finansiering/Økonomi
Da fartøyet ble overtatt av stiftelsen ble det gjort et kostnadsestimat på 3,5 mill. kroner for å få M/K "Andholmen" driftsklar. Pr. 01.08.02 var det totalt skaffet til veie ca. 3.4 mill. De største bidragsyterne har vært:

Inge Steenslands stiftelse
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
Forsvarsdepartementet
Kystvaktinspektøren
Stiftelsen UNI
Rogaland fylkeskommune
Stavanger kommune
Kværner Oil & Gas

Det er dessuten gjort dugnadsinnsats for adskillige hundre tusener. Restaureringen ble gjennomført innenfor kostnadsanslaget på ca. 3,5 mill. i rene penger.

Årlig er M/K Andholmen avhengig av velvillige støttebidrag for drifting av skuta. Det koster en god del penger å drifte skuta og det er stadig behov for reparasjoner og oppgraderinger.