Formålet

Startside
Formålet
Historien
"Andholmens" venner
Seilinger
Fotogalleriet
Linker


Stiftelsen M/K Andholmen
ble etablert 29. oktober 1996. Den ideelle stiftelsen har som målsetting, etter at restaureringen ble avsluttet i 2002, å drifte fartøyet som et seilende sjøkrigshistorisk museum herunder:

Fremme forståelse for det faktum at Norge er en kyststat og maritim nasjon.
Informere om norsk sjømilitær innsats under den 2. verdenskrig, inkludert betydningen og viktigheten av det store antallet personer som dro vestover i perioden 1940-45.
Fremme forståelse for Norges behov for et balansert og effektivt Sjøforsvar.
Samarbeide om formålets fremme med andre institusjoner som f.eks. Nordsjøfartmuséet, Forsvarsmuséet, Marinemuséet, krigshistoriske muséer i Rogaland og fartøysverninteresser i inn- og utland.
Søke til enhver tid å formidle resultatet av arbeidet til et størst mulig publikum.

Bakgrunn
Inntil for få år siden var Norge lite flink til å ivareta og forvalte det museale tilknyttet det sjømilitære, kystkulturen og vår maritime historie. Mye av vår kyststats og sjøfartsnasjons bakgrunn, historie og kultur er tapt for all fremtid. Spesielt gjelder dette fartøyer. Ved utrolig flaks, helt spesiell innsats fra et fåtall personer, samt meget god støtte fra Stortinget fikk man shetlandsbussen "Hitra" restaurert midt på 80-tallet.

Driften av dette seilende sjøkrigshistoriske museum har vist seg å være meget vellykket, noe titusener av besøkende og omfattende pressedekning er et godt bevis på. "Hitra" minner nåværende og kommende generasjoner om trafikken mellom Shetland og Vest-Norge i krigens siste år.

Før "Hitra"-klassen kom inn på den sjømilitære arena i 1943/44 hadde vi imidlertid skøytene som gjennomførte et stort antall viktige og dramatiske turer over Nordsjøen mellom Skottland/Shetland og Norge. "Andholmen" var en av disse. Men fartøyet var også involvert i en rekke andre operasjoner under Norges frihetskamp. Dette gjør henne helt spesiell i sjøkrigshistorisk sammenheng.