Norgestokt under krigen

Startside
Norgestokt under krigen
Livsløpet
Restaureringsarbeidet

M/K Andholmens 8 (9) turer i perioden 2. november 1942 til 29. mars 1943

 

Første tur gikk til Kråkhellehavn ved Sognefjorden med kodenavn R. Pollux. Avreise 2. november 1942 med retur 5. november 1942. Sjef var kvartermester Johannes Nessen med følgende besetning: Mikkelsen, A. Nipen, P. Haugland, Kråkenes, Mørk, Nielsen, og J. Økland. SIS agent satt i land sammen med noen tonn utstyr. Besetningsmedlemmene brukte ikke alltid sitt rette navn.

Andre tur hadde som mål Træna ved Mosjøen og fikk kodenavn R. Carlos II (Heron stores). Fartøyet forlot Scalloway 13. november 1942 og returnerte 22. november 1942, med uforettet sak. Agenten og kontakten på land dukket ikke opp. Nessen var sjef og besetningen bestod av følgende personer: Mikkelsen, A. Nipen, P. Haugland, Kråkenes, Mørk, Nielsen og J. Økland.

Tredje tur startet allerede 30. november 1942 med retur 4. desember 1942. Målet var Sæle i Bergen området og kodenavnet var Petrel. Turen var vellykket og en agent ble landsatt. Nessen var sjef med samme besetning som nevnt overfor.

Fjerde tur gikk til Remsvik ved Reine i Lofoten området med avgang 11. desember 1942 og retur 22. desember 1942 under kodenavn R. Emir (Land Kingfisher agent). Turen var vellykket og en agent ble satt i land med 2 T. Cwts. Lbs. Nessen var sjef med følgende mannskap: Mikkelsen, A. Nipen, P. Haugland, Kråkenes, Nielsen og Mørk. merk at J. Økland som var med på alle tidligere turer ikke var med på denne. Han seilte med M/K Feie med kvartermester Vegsund som sjef til Lamholmen ved Bømlo. Denne turen gikk samme periode som Andholmens.

Femte tur hadde avgang 27. januar 1943 med bestemmelsessted Salløy, nord på Sotra i Bergens området og ankosmt Shetland 31. januar etter en ikke vellykket tur. Kodenavn var H. Kabul II. Sjef var Nessen som hadde med seg Mikkelsen, Nipen, Haugland, Kråkenes, Nielsen og Mørk.

Sjette turen gikk igjen til Sæløy ved Bergen med avgang 3. februar 1943 og retur 6. februar 1943. Turen var ikke vellykket grunnet fartøyet ble oppdaget og søkt etter med kraftig lyskaster fra land. Nessen var sjef med følgende besetning: Mikkelsen, Nielsen, Kråkenes, Haugland, Mørk og Hillesøy, sistnevnte var ny på båten.

Syvende tur var en redningsoperasjon i Nordsjøen. M/K Harald hadde sendt ut signal om hjelp, men det viste seg senere at hun greidde seg sjøl. Denne operasjonen regnes ikke med som tur ved Norskekysten.

Åttende tur hadde avgang 12. mars 1943 med bestemmelsested Bjøro i Namsos området. Retur 19. mars 1943 etter en vellykket tur med kodenavn R. Osman II (Land Lark party). Senere høyesterettsadvokat og stortingsmann Erik Gjems Onstad var en av de to agentene som ble satt på land sammen med 10 T og 10 Cwts. Lbs. M/K Harald hadde i månedskiftet februar/mars forsøkt å sette de samme agentene på land på Godøy ved Ålesund, uten å lykkes grunnet overhendig vær. Sjef var igjen Nessen med besetning: Nipen, Haugland, Mørk, Nielsen, Kråkenes, Sundt og L. Færøy. Sundt og Færøy var nye.

Niende turen og siste turen hadde Aspøy ved Florø som mål. Operasjonen startet 24. mars 1943 og fartøyet returnerte Scalloway 29. mars 1943 etter en vellykket operasjon. Oppdraget gikk ut på å plassere ut 6 tonn med drivstoff (bensin) til MTBene som til stadighet opererte i dette området og kodenavnet var R. Madame (Land petrol for A.C.O.S.). Nessen var sjef med følgende besetning: Nipen, Haugland, Mørk, Nielsen, Kråkenes, Sundt og L Færøy. Bensindepotet var tiltenkt MTB 345 som i juli 1943 opererte i skjærgården i området ved innløpet til Sognefjorden. Hun var en ekspiriment båt på 55 for med fart på over 40 knop. I slutten av juli ble båten overrasket og besetningen nedkjempet og tatt til fange av store tyske styrker. 3 ble såret i kampen. Besetningen på syv ble myrdet av tyskerne på Ulven, ved Os sør for Bergen 30. juli 1943.