Livsløpet

Startside
Norgestokt under krigen
Livsløpet
Restaureringsarbeidet

M/K Andholmens historie i grove trekk fra start og frem til i dag


1938 Bygget i Brattvåg for reder Karl Gregussen, Bø i Vesterålen. Fartøyet går inn i fangst og fiske.
1940 april/juni Blir rekvirert av norske myndigheter og opererer med troppetransport av allierte soldater i Ofotfjorden, samt deltar i evakueringen av Narvik by.
1940 9. juni Heiser sjømilitær kommando og seiler fra Vesterålen til Skottland, hvor hun ankommer senere samme måned. Klareres inn og gjør transport oppdrag for britene sommeren og høsten på Skottlands østkyst, Stasjon Buckie.
1940 okt/nov Overføres til Storbritannias hovedflåtebase på Orkenøyene, Scapa Flow. Transport- og patruljeoppdrag for Royal Navy.
1941 tidlig vår Seiler til Island via Færøyene i et forrykende uvær. Patrulje- og transportoppdrag for Royal Navy med base i Hvalfjorden. Administrativt og vedlikeholdsmessig underlagt den norske sjømilitære avdelingen på Island.
1942 sommer Seiler til Shetland og går inn i Shetlandsbussen med base i Scalloway på vestkysten. Spesialutrustes og utfører 8 oppdrag på norskekysten fra Lofoten til Bergens området i tidsrommet november 1942 til april 1943. Les mer her
1943 sommer Diverse transportoppdrag mellom Shetland og Skottland. Shetlands Larsen var sjef på en tur. Det er behov for store matriellmengder transportert fra Skottland til Shetland. Alt brakte de tre nye fartøyene i Shetlandsbussen: Hitra, Vigra og Hessa over Nordsjøen til Norge for bruk i sluttkampen som snart skulle komme.
1945 mai Andholmen kommer hjem til et fritt Norge fremdeles under splittflagg og sjømilitær kommando.
1945 sensommer Overhalt og tilbakeført til opprinnelig tilstand på Rubbestadneset, Bømlo og tilbakeleveres eier Karl Gregussen, Bø i Vesterålen. Går inn i fangst og fiske.
1950 Tidlig på 1950 tallet går fartøyet inn i Sjøheimevernet med base på Melbu et par uker hvert år. Fortsetter fangst og fiske.
1965 Sent på 1960 tallet skifter fartøyet eier, Pedersen i Gryllefjord på Senja. Fiske, fangst og transport.
1978 "Avskiltet" og ut av skipsregisteret.
1980 Ny eier. Forsøk på ombygging til seilskute for jordomseiling. Det ble et mislykket prosjekt.
1990 Skroget overtatt av fiskeoppdretter Olsen i Blokken i Vesterålen. Fender for mærer, fiskefôrlager og lunsjrom i forpiggen.
1996 sensommer Overtatt av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen i et bytte med en stållekter fra Marinens hovedbase, Haakonsvern. Slept av Kystvakten til Ulsnes, Stavanger med ankomst sent i september 1996. Restaureringen starter. Overført Stiftelsen ved etablering oktober 1996.
2001 30. juli Skroget sjøsettes. Motor, tanker, kaising, styrhus og lignende kommer på plass utover høsten og vinteren.
2002 vår Innredningsarbeider under le, master, livbåt og andre detaljer blir arrangert.
2002 17. september "Gjendøpt" av forsvarsminister Kristin Krohn Devold på Strandkaien i Stavanger.
2002 -  dags dato Opererer som et seilende sjøkrigshistorisk museum i den hensikt å fremme at Norge er en kyststat og maritim nasjon, samt informere om norsk sjømilitær innsats under den 2. verdenskrig.