Restaureringsarbeidet

Startside
Norgestokt under krigen
Livsløpet
Restaureringsarbeidet


Restaureringsarbeidet - "Andholmen"
I vel 2 år bearbeidet man prosjektet i et meget godt samarbeid med tidligere eier av "Andholmen". Resultatet av arbeidet kan kort oppsummeres som følger:

Sjøforsvaret stilte en kassert lekter som bytteobjekt, noe eierene aksepterte etter befaring av lekteren på Haakonsvern.
Prosjektet støttes av Generalinspektøren for Sjøforsvaret samt direktøren for Forsvarsmuseet.

Andholmen heises på landSiden fartøyet kom til Stavanger i 1996 har det vært arbeidet jevnt og trutt med restaureringen. Skroget ble satt på land på militært område på Ulsnes og det nøysommelige arbeidet med restaurering ble igangsatt under faglig ledelse av Engøyholmens Kystkultursenter. Riksantikvaren ga i brev av 25. oktober 1999 M/K Andholmen status som verneverdig skip. Fartøyet er tilbakeført til krigsårene 1940-45 så langt dette er mulig og forenelig med dagens krav til sikkerhet m.m.

I løpet av våren 2001 ble skroget ferdig restaurert og sjøsatt 30. juli. 

Endelig på vannet igjen!

Sjøsettingen den 30. juli 2001.
Du kan få opp bilde i stor størrelse, ved å trykke på aktuelt bilde.

Skroget er gjort helt ferdig; dekkshus/casing og styrhus samt kappe forut er kommet på plass. Akterlugar og messe/bysse er ferdig innredet. Lasterom (banjer) samt lugarer forut er ferdig innredet.

M/K Andholmen februar 2002
Du kan få opp bilde i stor størrelse, ved å trykke på aktuelt bilde.

"Jomfrutur"
M/K "Andholmens" jomfrutur gikk til havnedagene i Haugesund, 16.-18. august 2002.

Litt om maskineriet
Fartøyet var opprinnelig utstyrt med en 60 hk Wichmann motor. Da stiftelsen overtok, var originalmotoren forlengst utmontert og dunker vel nå på de evige fiskebanker, etter en ærefull fartstid ombord. Siden 60 hk motoren kun var produsert i et mindre antall og følgelig tilsvarende vanskelig å få tak i, ble det valgt en god brukt Wichmann type K 50/100 hk innkjøpt fra Bømlo.

Motoren er demontert ned til minste detalj, og følgende er utført:

Lagertappene på veivakslingen er slipt av RM Motor A/S.
Det er støpt nytt hvitmetall i veiv og rammelagrene. De er maskinert og tilpasset akseltappene.
Vannkappen på sylinder og lydpotte er stukket opp og rengjordt.
Smøreapparat, regulatoren, brennstoffpumpen og sprederen er overhalt.
Start/ladeventilen er overhalt, og startluftflaskene er rengjort.
Øvrige deler så som kjøle og lensepumpe, reversering, kobling o.s.v., er  overhalt og kontrollert.

Motorens hoveddata:

Type K 50/100 hk Normalytelse 75 hk 1 sylinder
Omdr/min 300     Boring: 380 mm Slag: 400 mm
Vekt: 5300 kg Lengde: 2360 mm Høyde: 1895 mm

 

Motoren Motoren
Rammelager på plass i bunnrammen Bearbeiding av veivlager
Du kan få opp bilde i stor størrelse, ved å trykke på aktuelt bilde.